بچینگ پلانت پروتابل

بچینگ پلانت پروتابل

 مشخصات فنی بچینگ پلانت پروتابل ( سیار ) ایستگاه مرکزی بتن آماده 


نوع بچینگ پلانت

سیستم پروتابل (  سیار )

تولید نوع بتن بچینگ پلانت

بتن تر و بتن خشک

ظرفیت تولید بتن آماده خشک  بچینگ پلانت

( 60-70 m3/h )60 الی 70 متر مکعب در ساعت

ظرفیت تولید بتن آماده تر

( 30 m3/h ) 30 متر مکعب درساعت

تعداد پارتیشن فیدر توزین مصالح

سه پاکته سه دریچه ائی

ظرفیت حداکثر حجم توزین مصالح

( 3*10 m3) 30 متر مکعب 

ظرفیت باسکول سیمان بچینگ پلانت سیار

500 Liter

اسکرو توزین سیمان

انتقال سیمان توزین شده به قیف تخلیه یک دستگاه

اسکرو سیلوی سیمان

انتقال سیمان از سیلوی دپو به سیستم توزین سیمان

نوع میکسر مورد استفاده  دربچینگ پلانت سیار

درام میکسر – سینگل شفت افقی

کمپرسور باد

500 Liter با موتور ایتالیائی

سیستم کنترل پنل یا مدار فرمان بچینک پلانت

منوئل  (Manul  )

اتاقک اپراتور

مستقر برشاسی بچینگ پلانت

کنتور آب

دیجیتالی

منبع آب  

مستقردرشاسی اصلی بچینگ پلانت پروتابل

حداقل آب مورد نیاز برای بچینگ پلانت

2 ( inch)

میزان برق مورد نیاز

36kw

ارتفاع تخلیه بتن آماده برای خودرو تراک میکسر

4 m

مساحت مورد نیازتقریبی برای نصب و راه اندازی

300 m2